کمینه و بیشینه دمای هوای تهران در روز شنبه (۲۸ و ۳۹)، یکشنبه (۲۴ و ۳۸ ) و دوشنبه ( ۲۵ و ۳۵ ) درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.

همچنین براساس این گزارش روز یکشنبه در ارتفاعات استان بخصوص فیروزکوه ساعات بعدازظهر افزایش ابر، رگبار، آذرخش و در پاره ای نقاط بخصوص بخش های غربی و جنوبی در ساعات شب وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک دور از انتظار نخواهد بود.

در گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران فیرورکوه با ۱۳ درجه سانتی گراد خنک ترین و ورامین با ۴۲ درجه سانتی گراد گرمترین نقاط استان تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.