علی اللهیار ترکمن اظهار داشت: با دریافت مذکور مجوز که از مهر سال جاری عملیاتی می شود معلمان بازشسته می توانند به میزان حداکثر ۱۴ ساعت در هفته تدریس داشته باشند.

وی با اشاره به این که پیش از این سقف مجاز برای به کارگیری معلمان بازنشسته ۸ ساعت در هفته بود، اظهار امیدواری کرد شرایط به سمتی برود که بتوانیم از ظرفیت بی بدیل این نسل فرهیخته بیش از پیش بهره مند شویم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: از آنجا که تدریس و شغل معلمی یک حرفه ممتاز محسوب می شود با گذر زمان به عمق و کیفیت آن افزوده می شود و در تشکیل سرمایه های انسانی نقش به سزایی دارد لذا حفظ این سرمایه از اهم وظایف دستگاه تعلیم و تربیت است.

الهیار ترکمن افزود: بسیاری از افرادی که به عنوان معلم وارد آموزش و پرورش می شوند از مسیر دوره های تربیت معلم به این شغل شریف اهتمام می ورزند و به عبارتی در عنفوان جوانی پا به این عرصه می گذارند از این رو پس از ۳۰ سال خدمت و دقیقا در دوره ای که به فرهیختگی و پختگی ویژه ای رسیده اند در سن میانسالی بازنشسته می شوند و نظام تعلیم و تربیت از توان و تجربیات آنان محروم می شود.

وی یادآورشد: تصمیم برای بکارگیری معلمان بازنشسته در راستای جبران این خلا صورت گرفته است.