به گزارش وزارت خارجه روسیه، «غلامحسین دهقانی» معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه ایران و اولگ ولادیمیرویچ سیرامولاتوف معاون وزیر خارجه روسیه در امور مبارزه با تروریسم نمایندگان دو کشور در این نشست بودند.
در جریان این دیدار طرفین مسائل روز بین المللی درخصوص مبارزه با تروریسم از جمله اولویت های همکاری در عرصه بین الملل را مورد بحث قرار دادند و همچنین آخرین تهدیدهای تروریستی در خاورمیانه و افغانستان را ارزیابی و تازه ترین تجربیات خود در مبارزه با تروریسم را به اشتراک گذاشتند.
براساس خبر وزارت خارجه روسیه، طرفین همچنین بر نیاز مبرم به ادامه مشاوره در راستای تقویت همکاری های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد برای مبارزه همه جانبه با گروه های تروریستی و افراط گرا براساس موازین و اصول حقوق بین الملل تاکید کردند.
ضرورت فعال سازی همکاری های بین المللی با هدف مبارزه با پدیده «تروریست های خارجی» با محوریت مبارزه با تلاش های فیزیکی و تفکرات ایدئولوژیک سازمان های تروریستی، بررسی چشم انداز همکاری و تبادل اطلاعات برای مبارزه با تروریسم در قالب دوجانبه و بین المللی از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست نمایندگان ایران و روسیه بود.