به گزارش المیادین، دفتر سیاسی جنبش حماس در پایان نشست‌های خود در غزه اعلام کرد که تلاش‌ها برای تحقق آشتی و برداشتن محاصره را مورد بررسی قرار داده است.

دفتر سیاسی حماس اعلام کرد: هیچ بهای سیاسی برای برداشتن محاصره پرداخت نمی‌شود و ما از حق خود برای داشتن سلاح و مقاومت و وحدت کرانه باختری و غزه کوتاه نمی‌آییم.
حماس اعلام کرد که هیاتی از این جنبش که به قاهره رفته است، دیدگاه حماس برای آشتی واقعی و وحدت و شراکت را مطرح می‌کند.

دفتر سیاسی حماس اعلام کرد: ما خواهان برنامه‌های ملی بر اساس توافق قاهره در سال ۲۰۱۱ و نتایج کنفرانس بیروت در سال ۲۰۱۷ هستیم.

دفتر سیاسی حماس تاکید کرد: ما خواهان بازسازی سازمان آزادیبخش بر اساس اصول ملی و تشکیل دولت وحدت و مقدمه‌چینی برای برگزاری انتخابات هستیم. ما به حق بازگشت آوارگان و پرداخت غرامت به آنها به دلیل رنج‌هایشان و دور کردن آنها از سرزمین خود، پایبند هستیم و اجازه اجرای هیچ توطئه‌ای که مساله آنها را هدف قرار دهد، نخواهیم داد.

دفتر سیاسی حماس اعلام کرد: ما نقش مشکوک آمریکا را که به دنبال از بین بردن مسئله آوارگان از طریق هدف قرار دادن اردوگاه‌ها است، محکوم می‌کنیم.

دفتر سیاسی حماس ادامه داد: ما آماده مذاکرات غیرمستقیم برای دستیابی به یک قرارداد شرافت‌مندانه جهت تبادل اسرا هستیم.

حماس همچنین قانون تبعیض آمیز "کشور یهود" و هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.