فردا سرپرستان خانوار نودمین یارانه نقدی را دریافت می کنند این در حالی است که مقرر بود یارانه نقدی به مدت شصت ماه یعنی ۵ سال پرداخت شود. 

یارانه نقدی مرداد ماه مانند ماه های قبل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود . پیش بینی شده است روند پرداخت یارانه تا پایان سال ۱۳۹۹ ادامه داشته باشد.