مجید عسگری وزنه بردار دسته ۶۹ کیلوگرم ایران که قرار بود به عنوان هشتمین وزنه‌بردار به بازی‌های آسیایی برود، با تصمیم خودش از حضور در این بازی‌ها انصراف داد.

دلیل عسگری ناآماده بودن عنوان شده است. این در حالی است که نام او به عنوان هشتین ملی پوش ثبت نام شده بود. فدراسیون وزنه‌برداری هم با این تصمیم عسگری موافقت کرد.

به این ترتیب تیم ملی وزنه‌برداری با همان هفت نفر به بازی‌های آسیایی اعزام می شود.

علی مکوندی، کیانوش رستمی، سهراب مرادی، علی هاشمی و محمدرضا براری، بهداد سلیمی و سعید علی حسینی نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی هستند.