میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تحت عمل جراحی آب مروارید قرار گرفتند. این عمل جراحی را حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت انجام داد.

عمل جراحی آن ها موفقیت‌آمیز بوده است.