محرم اینجه کاندیدای ریاست جمهوری حزب جمهوریت خلق که در رقابت‌های انتخاباتی بیش از ۳۰ درصد آرا را کسب کرده و پس از آن خواهان تغییر ریاست حزب شده بود، طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: بدنبال صندلی ریاست نیستم بلکه به فکر آینده ترکیه و فرزندانمان هستم.

وی افزود: پیش از انتخابات و در زمان انتخاب به عنوان کاندیدای حزب رای رقابتهای انتخاباتی تعهد دادم که ۴۵ روز پس از انتخابات اگر موفق نشدیم کنگره‌ فوق العاده حزب تشکیل شود و در آنجا تصمیمات لازم اتخاذ شود.

اینجه با اشاره به لزوم آمادگی برای کارهای بزرگ و اینکه طی ۵۰ روز نمی‌شد برای ریاست جمهوری آمادگی کسب کرد، اظهار داشت: برای انتخابات نیاز به آمادگی است و رهبر حزب هم که در دوره کنونی کاندیدا نشد در دور بعدی نیز آمادگی نخواهد داشت.

به گزارش تسنیم، محرم اینجه بلافاصله پس از پایان انتخابات خواهان برگزاری کنگره فوق العاده حزب و کنار کشیدن کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب شده بود که این موضوع باعث بحث‌هایی بین دو طرف شده بود.

امروز آخرین مهلت جمع آوری امضا برای کنگره فوق العاده است که اگر به حد نصاب نرسد برگزاری نشست لغو خواهد شد.