عبدالناصر همتی در اولین اظهاراتش در سمت ریاست کل بانک مرکزی از برنامه‌های خود برای کنترل بازار ارز خبر داد و گفت که رانت ارزی را حذف خواهد کرد .

عبدالناصر همتی که به تازگی با حکم رئیس جمهوری به ریاست کل بانک مرکزی منصوب شده است در مراسم معارفه خود با اشاره به شرایط موجود نظام بانکی و تحریم ها به اوضاع موجود و دلایل آن در بازار ارز اشاره داشت.