در کوران جام جهانی بود که عکسی در فضای مجازی منتشر شد که در آن کودکی در منطقه ای فقیر نشین، پشت لباس خود، نام علیرضا جهانبخش را حک کرده بود. این عکس خیلی زود دست به دست شد و ستاره تیم ملی از آن باخبر شد و به دنبال پیدا کردن این پسر افتاد.

سرانجام علیرضا جهانبخش روز گذشته به دیدار متین ؛ کودک هواداری که در کوره آجرپزی خاورشهر کار می‌کرد و سایر دوستانش رفت و پیراهن خود را به او هدیه داد.

جهانبخش در کوره آجرپزی خاورشهر، آرزوی متین برآورده شد