بر اساس بررسی و تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی ۲ روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد و در پاره ای نقاط ( به ویژه بخش های جنوبی و غربی استان) در ساعات اوایل شب با افزایش سرعت وزش باد پیش بینی می شود.

براساس این گزارش، کمینه و بیشینه دمای هوای تهران در روز شنبه( ۲۸ و۴۰)، یکشنبه(۲۸ و۴۱) و دوشنبه(۲۶ و۴۰) درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

این گزارش می افزاید: فیروزکوه با ۱۲ درجه سانتیگراد خنک ترین و ورامین با ۴۰ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان تهران طی ۲۴ ساعت گذشته می باشند.