دو مرد میانسال در یک خیابان مشغول به پیاده روی بودند که ناگهان بخش کوچکی از ساختمان نیمه‌ کاره‌ای که نا ایمن ساخته شده بود، بر روی یکی از آنها سقوط کرد.

ضربه شدید به سر مرد میانسال، به مرگ او منجر شد.