‍‍‍نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: بیعت با رهبری و ولی امر به عنوان یک آیت الله علم الهدی: بیعت با رهبری از اصول دکترین سیاسی نظامی است.اصل دینی در نظام جمهوری اسلامی جزو اصول دکترین سیاسی نظامی است.

آیت الله سید احمد علم الهدی امروز در ادامه جلسه تفسیر قرآن سوره فتح در مهدیه مشهد افزود: اگر بنا باشد به امر دیگری غیر از امور دینی وابسته شویم بین ما و طاغوت هیچ فرقی نیست، ارزش قائل شدن برای غیر دین، تفکر طاغوتی است.

وی ادامه داد: برای غیر از دین نباید ارزشی قائل شد و جز دین هیچ چیز برای ما ارزش ندارد. دنباله روی سیاست اگر برای غیر از دین باشد راه به جایی نمی برد و درست نیست و نمی توانیم بگوییم در عرصه سیاسی به دین کاری نداریم.

امام جمعه مشهد گفت: آیات قرآن در عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی ما هدایت ساز و خط ساز است. هدایت قرآن جامع است و باید به نکته هایی که قرآن بیان می کند توجه و نکات آن را در زندگی پیاده کنیم.

وی با بیان اینکه دست خدا برای عطا کردن گشوده است، افزود: همانگونه که حضرت موسی در شبی سرد و در موقعیت سخت وضع حمل همسرش و در شرایطی که به مرز استیصال رسیده بود، شعله های آتش را دید و وقتی به آتش نزدیک شد ندا رسید که ای موسی من پروردگار تو هستم و تو به سرزمین مقدس طوا وارد شده ای، خداوند برای اینکه بندگانش به او نزدیک شوند گاهی آنها را به مرز استیصال می کشاند، خدا می خواهد از این راه خود را به آنها نشان دهد و بندگان برای رفع استیصال به او نزدیک شوند.