تلویزیون ام‌اس‌ان‌بی‌سی در گزارشی به گذشته و حال این گروه پرداخته است.

در گزارش ویدئویی زیر، مبلغ دریافتی بولتون از آنها حدود ۱۸۰ هزار دلار برآورد شده است. نکته قابل تامل اینکه نام اوباما نیز در زمره کسانی است که که با این گروه مراوده مالی داشته اند.

در گزارش زیر، گروه مذکور، فرقه گرا و با گذشته ای شیطانی خوانده شده و درباره منشا درآمدهای آن، به سه کامیون طلایی اشاره شده است که عربستان سعودی به آنها تحویل داده بود.