افزایش سرعت باد بعدازظهر جمعه موجب ایجاد طوفان گرد و غبار در مشهد شد. 

میزان گرد و غبار به حدی بود که میزان دید افقی در مشهد به میزان قابل توجهی کاهش یافت. 

کیفیت هوا نیز با شاخص ۱۳۸ در شرایط ناسالم قرار گرفت. 

طوفان همچنین موجب شکسته شدن برخی درختان و کنده شدن آویزهای شهری شد. از شهروندان خواسته شده از توقف در مکان هایی که احتمال سقوط اشیا وجود دارد خودداری کنند.