طوفان «مکونو» در جنوب عمان و یمن، علاوه بر خسارت‌های شدید شهری، به مفقودی ۴۰ تن منجر شد.

این طوفان شدید همچنین باعث شد سیلاب، بخش زیادی از یک بیابان بزرگ را فرا بگیرد.