تیم فوتبال الجزیره امارات با ترکیب علی خصیف، محمد فوزی، مسلم فایز، محمد العطاس، خایفه الحمادی، محمد المسلمی، سالم راشد، محمد جمال، مبارک بوصوفه، رومارینیو و علی مبخوت به مصاف پرسپولیس می رود.

این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه آغاز می شود.