دنی آلوس در دیدار فینال جام حذفی فرانسه مصدوم در ادامه مشخص شد که جام جهانی را از دست داده است و نمی تواند بزریل را در روسیه همراهی کند.

آلوس جام‌ها و عنوان ‌های بسیاری را در لیگ اسپانیا، فرانسه و ایتالیا کسب کرده است.