در گزارش ویدیویی که واشنگتن پست تهیه کرده، جوانان کره جنوبی از جمله حامیان رئیس جمهور «این» در رویکردش در قبال کره شمالی هستند. اما در این میان، مردمی که سن و سالی از از آن ها گذشته و خاطرات تلخ گذشته از رفتار پدران «اون» را به خاطر دارند، معتقدند که رئیس جمهور کره جنوبی عامدانه چنین رویکردی را پیش گرفته و کاملا در جبهه حکومت کره شمالی قرار دارد.