در شهر "آیداهو فالز" در آمریکا بیش از ۵۰ غاز مرده از آسمان به زمین افتادند.

 

این حادثه پس از رعد و برق شدید و طوفان و تگرگ اتفاق افتاده است.

 

بعد از این حادثه حدود ۵۰ غاز در محدوده چند صدمتری روی زمین پیدا شدند.

به گزارش اسپوتنیک، جاکوب برل، نماینده دپارتمان شکار علت مرگ این غازها را رعد و برق اعلام کرد و گفته است که علت حادثه فقط تگرگ نبوده چون در هنگام تگرگ غازها به زمین می‌آیند و پناه می‌گیرند.