جمعی از فعالان حوزه زنان و خانواده، اعضاء، مدیران تشکلها و سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان و کارکنان معاونت امور زنان و خانواده در نوبت‌های جداگانه با معاون رییس جمهور دیدار و گفت و گو کردند. 

معاون رییس جمهور در این دیدار اظهار امیدواری کرد که با ایجاد خودشکوفایی و افزایش مهارت‌های زنان و جوانان، توانمندی‌های آنان را افزایش داده و بتوان نگاه امیدوارانه‌ای را نسبت به آینده در آنان ایجاد کرد.

همچنین جمعی از شرکت کنندگان نیز به بیان دیدگاه‌ها و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مورد نظر پرداختند.