غلامرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره ارائه بلیت نیم بهاء که در روزهای سه‌شنبه اعمال می‌شود، گفت: طرح ارائه بلیت نیم بهاء که در روزهای سه شنبه انجام می‌شد در طول تعطیلات نوروز از اول فرودین ماه تا ۱۳ فررودین ماه اعمال نخواهد شد.

بنابراین گزارش، برخی از سالن‌های سینما در روزهای شنبه نیز بلیت نیم بهاء به مخاطبان ارائه می‌دادند که ارائه بلیت نیم بهاء در این سینماها نیز انجام نخواهد شد و پس از پایان تعطیلات نوروزی ارائه بلیت نیم بهاء طبق روال گذشته در روزهای سه شنبه انجام می‌شود.