وزارت دفاع روسیه روز جمعه ۲۳ مارس فیلمی  از تمرینات نظامی نیروهای این کشور در جمهوری بوریاتیای سیبری منتشر کرد.

آزمایش سیستم‌های موشکی پیشرفته زمین به هوای «S-۳۰۰» نیز بخشی از این تمرینات نظامی بود.