محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر خود به پاکستان ساعتی پیش وارد کراچی شد.