نیروهای آمریکایی با آغاز به کار پایگاه هوایی سرین در شهر کوبانی، از منطقه عین العرب خارج و این منطقه را با تمام امکانات از جمله اردوگاه های نظامی، انبار مهمات و ملزومات خوراکی به تروریست های پ.ک.ک واگذار کردند.

به نوشته این رسانه، نیروهای پ.ک.ک با استقرار در این منطقه، به پرورش تروریست در اردوگاه های به جا مانده از آمریکایی ها مشغول هستند.

این رسانه مدعی شد که آمریکایی ها به مدت ۲ سال از این منطقه به عنوان یک پایگاه نظامی استفاده می کردند.

عین العرب یا کوبانی در شمال سوریه نزدیک ترین شهر به مرز ترکیه محسوب می شود.

این شهر در اوج درگیری های داخلی سوریه به دست عناصر داعش افتاد ولی مدتی بعد از دست آنها خارج شد و نیروهای کرد سوری به همراه نظامیان آمریکایی در منطقه مستقر شدند.