برخی از هواداران فوتبال در شهرستان ها از تبلیغات ایرانسل که همراه با بنر استقلال و پرسپولیس است عصبانی شده اند و به این تبلیغات آسیب زده اند.

در شهر انزلی بنر تیم استقلال پاره شد و در اصفهان بنر تیم پرسپولیس به آتش کشیده شد.