محسن هاشمی در چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان تصویب بودجه سال۹۷ شهرداری تهران به نحوه عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه انتقاد کرد.

رئیس شورای شهر گفت: امروز کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران صحنه اختلاف انگیز در شورا ایجاد کرد و بیشترین مشکل را بین اعضا داشتند‌‌.

او ادامه داد: جلسه بعد که به بحث در مورد شرکت ها می پردازیم، اختلاف را کنار گذاشته و اتحاد خود را حفظ کنند.

با این حال مرتضی الویری، ریس کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به انتقاد هاشمی گفت: ما آزادی خود را به همه چیز ترجیح می دهیم.

هاشمی در ابتدای جلسه هم از عملکرد اعضای شورا در جریان بررسی بودجه گلایه کرد و گفت: برخلاف اظهارات دیروز در کمیسیون تلفیق، اعضای شورا بازی را بهم زدند و ١١ساعت زحمت کمیسیون تلفیق بهم زده شد. همه اعضا برخلاف جلسه دیروز تلفیق حرف زدند.