سرگئی لاوروف امروز در گفت وگو با شبکه تلویزیونی روسیه یک گفت: ایران تنها کشوری نیست که برنامه موشک های بالستیکی خود را توسعه می دهد؛ برخی کشورهای منطقه نیز چنین برنامه ای را اجرای می کنند.

وزیر خارجه روسیه گفت: به زحمت می توان ارتباط دادن مسائل هسته ای با مباحث حقوق بشر را توجیه کرد و اینکه ایران باید اقداماتی را در منطقه انجام ندهد در دستور کار قرار داد. 

وی افزود:معتقدم در پشت سر این اقدامات آمریکا رفتار مغرضانه این کشور قرار دارد که رفتاری بهانه جویانه و غیرقابل توجیه است. 

لاوروف گفت:روسیه بارها راه دیگری را پیشنهاد کرده که شامل برقراری ارتباط بین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ایران است.

وی ادامه داد: در گذشته شاهد روند هلسینکی برای تقویت اعتماد و امنیت در کشورهای اروپایی بودیم و چنین روندی باید در منطقه خلیج فارس بین کشورهای عربی و ایران آغاز شود و پنج عضو دائمی شورای امنیت، اتحادیه اروپا و سازمان ملل و نیز اتحادیه عرب در این روند مشارکت کنند.

لاوروف گفت: باید از ساده ترین چیز یعنی اعتمادسازی از راه تبادل اطلاعات و تامین شفافیت فعالیت های نظامی آغاز کرد. بعد می توان اقدامات مشترک انجام داد و از مراکز نظامی یکدیگر بازدید کرده و یکدیگر را به رزمایش ها دعوت کرد. 

وی با بیان اینکه این موضوع کاملا آشکار است، ادامه داد: متاسفانه سال های طولانی است که این ابتکار نمی تواند تحقق یابد زیرا غرض ورزی شدید علیه ایران وجود دارد و در روابط این کشور با کشورهای عربی هم مسائل زیادی وجود دارد که شرکای ما به استناد آن می گویند که الان زمان مناسب برای برگزاری چنین کنفرانسی نیست. 

وزیر خارجه روسیه گفت: در صورتی که مذاکره ها آغاز نشود این مسائل برطرف نخواهد شد. با این وجود در صورتی که احساس کنیم طرف های ذی نفع برای چنین کنفرانسی آماده شده اند این طرح را پیشنهاد خواهیم داد.