سرلشکر محمد باقری در همایش فصلی فرماندهان ناجا با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس ، شهیدان دفاع از حریم و حرم و شهدای نیروی انتظامی اظهار داشت: امنیت و آرامش مثال زدنی را مرهون عنایت خداوند متعال ، تدابیر و منویات حکیمانه مقام معظم رهبری ، پشتیبانی مردمی و هوشیاری نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسیج و ناجا هستیم و ان شاءالله شاهد تداوم موفقیت ها باشیم. امنیت و آرامش در کشور از بالاترین نعمت هاست و نیروی انتظامی در وجود چنین نعمتی نقش بسزایی دارد.

اهم اظهارات باقری به شرح زیر است:

*بررسی حوادث اخیر و ابعاد عملکرد ناجا ؛ نشان از برنامه ریزی ، مدیریت توانمند و قابل قدردانی پلیس است. نیروی انتظامی با متانت ، صبر و به سرعت توانست صحنه را مدیریت و صف مردم را از اغتشاش گران جدا کند. توان مدیریت و فرماندهی در نیروی انتظامی ، مراحل بلوغ را طی کرده و در حد بسیار خوب ارزیابی می شود ، فرماندهان ناجا در حوادث اخیر به صورت شبانه روزی با اقتدار توأم با خویشتنداری صحنه را اداره کردند و این مهم جای بسی قدردانی دارد. در این ایام شاهد تحرک ، سرعت پذیری ، به روز بودن ، آمادگی عملیاتی و اشراف بر مسائل سایبری در رده های مختلف نیروی انتظامی بودیم و توانمندی نیروی انتظامی مثال زدنی است.

* در ناآرامی های اخیر دشمن به دنبال "کشته سازی" بود، نیروی انتظامی با بزرگواری ، تحمل ، خویشتنداری توأم با اقتدار در میدان عمل ایستاد و از توطئه افکنی دشمن جلوگیری کرد. در ناآرامی های اخیر شاهد تعامل و همکاری مطلوب ناجا با سپاه ، بسیج ، دستگاه های کشوری چون شورای امنیت ، قوه قضائیه ، وزارت اطلاعات و ... بودیم و باید این تعامل و همکاری را قدر بدانیم و توسعه دهیم. در چنین حوادثی دستگاه های کشور با برادری و تعامل صحنه را مدیریت و اداره می کنند و در این میان نقش نیروی انتظامی غیرقابل انکار است.