العراقیه گزارش داد، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق تاکید کرد، درآمدهای نفت صادر شده از کردستان در حساب دولت اقلیم ثبت نشده است. درآمدهای اعلام شده اقلیم از صادرات نفت در سال ۲۰۱۷ ، ۹تریلیون دینار عراقی بوده در حالی که درآمدهای دیگر نیز وجود داشته که اعلام نشده است.

نخست وزیر عراق تاکید کرد، دولت هرگز اجازه نخواهد داد تا کشور از نو ویران شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت در عملیات تحت پیگرد قرار دادن تروریست‌ها در سراسر کشور جدی است و آن را ادامه می‌دهد.

نخست وزیر عراق ادامه داد، تاخیر در تصویب بودجه با هدف به چالش کشاندن دولت است و دلایل تصویب نشدن آن قانع کننده نیست.

وی همچنین تصریح کرد، انتخابات پارلمانی در موعد مقرر خود برگزار می‌شود. بودجه لازم برای برگزاری انتخابات برای بخش‌های برگزار کننده مصوب شده است.

نخست وزیر عراق در ادامه تاکید کرد: همکاری بین عراق و کشورهای هم‌جوار استراتژیک و مداوم است. عراق از هیچ طرفی علیه همسایگانش از جمله ترکیه حمایت و پشتیبانی نکرده است.

العبادی گفت: موضوع حضور نیروهای ترکیه در خاک عراق نیاز به راه حل استراتژیک دارد و ما آماده حل آن هستیم.