اسپیس‌ایکس برای اولین بار در تاریخ، چهارشنبه ۱۳ دسامبر، یک گام به سمت تحقق چشم انداز خود در فرستادن محموله فضایی قابل استفاده مجدد نزدیک می‌شود.

این شرکت فضایی خصوصی، ماموریت تجهیز ایستگاه فضایی را با استفاده از یک فضاپیمای "دراگون" مرمت شده که قبلا استفاده شده و یک موتور پیشران فالکون ۹بازیابی شده انجام می‌دهد.

دراگون حدود یک ماه در ایستگاه فضایی بین‌المللی اقامت خواهد داشت و تجهیزات را تخلیه می‌کند. قبل از بازگشت به زمین، بارهای برگشتی را بارگیری می‌کند.

اسپیس‌ایکس قصد دارد فالکون ۹ را در پایگاه "LZ-۱" در کیپ کاناورال، فرود بیاورد.

هر دو قسمت این پرتاب قبلا در سایر ماموریت‌های ارسال تجهیزات استفاده شده‌اند و اگر فردا رویای اسپیس‌ایکس به حقیقت بپیوندد، آنها دوباره نیز می‌توانند استفاده شوند.

این پرتاب فردا (چهارشنبه ۱۳ دسامبر) ساعت ۱۹:۵۴ به وقت ایران انجام خواهد شد.