اکنون بعد از سقف تاریخی خود در ۱/ ۲ میلیون واحد اصلاح قیمتی خود را در قالب یک الگوی زیگزاگ کامل کرده است و با توجه به این نکته که تقریبا در همه نوع امواج اصلاحی گام اول اصلاح از نوع قیمتی و ریزشی است و تا موج ۴ یک درجه قبلی این ریزش ادامه دارد. بر این اساس رفتار شاخص تا به‌حال کاملا توجیه می‌شود و رفتار عادی و مورد انتظار از خود نشان داده است که براساس این دیدگاه شاخص دچار سقوط نشده است. به‌نظر اصلاح قیمتی در شاخص تمام شده و از هفته پیش رو باید شاهد برگشت و کف‌سازی قیمت در این محدوده باشیم تا ریز موج‌های موردنظر خود را در قالب یک اصلاح پیچیده در گام A  از اصلاح کامل کند. سپس برای هفته های بعد بازگشتی اصلاحی نه به صورت شروع روند انگیزشی جدید، به سمت محدوده ۱/ ۲ میلیون واحد خواهیم داشت.

 

 

این مطلب برایم مفید است
93 نفر این پست را پسندیده اند