در چند ماه گذشته، اوکراین به دنبال ایجاد اختلال در عملیات نظامی مسکو و تحت فشار قرار دادن اقتصاد روسیه از طریق وارد آوردن آسیب، هدف قرار دادن مراکز لجستیکی و تاسیسات انرژی بوده است. به گفته «دیمین ارنست»، کارشناس انرژی و استاد دانشگاه لیژ، بلژیک، حمله به نووروسیسک به‌ویژه قابل توجه بود؛ زیرا این اولین‌بار بود که اوکراین تاسیسات نفتی آنجا را هدف قرار می‌داد. ارنست گفت که نووروسیسک یک بندر بزرگ برای صادرات نفت است و روزانه حدود ۱.۵میلیون بشکه نفت روسیه از آن عبور می‌کند. اگر این حمله آسیب جدی به تاسیسات نفتی در آنجا وارد کند، می‌تواند عواقبی برای صنعت نفت روسیه داشته باشد که در ماه‌های اخیر بارها هدف حملات پهپادهای اوکراینی قرار گرفته است. بنادر کریمه و دریای سیاه روسیه از دیرباز هدف اصلی ارتش اوکراین بوده است. حملات اوکراین در آنجا سه هدف اصلی دارد: کاهش ظرفیت روسیه برای استفاده از کریمه به‌عنوان سکویی برای حملات موشکی و پهپادی، ایجاد اختلال در خطوط تدارکاتی که سوخت و مهمات را به میدان نبرد هدایت می‌کند و تحقیر ناوگان روسیه که در منطقه پهلو گرفته تا از فشار بر عملیات اوکراین در دریای سیاه، مانند صادرات غلات بکاهد.