حزب‌الله از طریق گرفتن این تصاویر می‌خواهد به رژیم صهیونیستی بفهماند که می‌تواند تصاویری را از داخل اراضی اشغالی به دور از مرزها و همچنین تصاویری را از هوا بگیرد. فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی نیز از این اقدام حزب‌الله در امان نمانده‌اند. حزب‌الله تصاویری را از شخصیت‌های نظامی و امنیتی این رژیم منتشر کرده است. این تصاویر زمانی گرفته شده که این فرماندهان در حال بازدید میدانی از پایگاه‌های نظامی در مجاورت با مرزهای لبنان و اسرائیل بوده‌اند. این اقدام حزب‌الله در واکنش به کمپین‌های رژیم صهیونیستی است که تصاویری را از برخی نیروهای حزب‌الله لبنان در مرزها منتشر کرده و مدعی شده که قادر است حزب‌الله و تحرکات اعضای این حزب را رصد کند.