رشد فروش فولکس در آمریکا

در سه‌ماهه دوم، فروش فولکس واگن ID.۴ به ۵هزار و ۶۹۰ دستگاه رسید که ۱۵درصد نسبت به سه‌‌ماهه دوم ۲۰۲۳ کاهش داشت.

سهم ID.۴ در کل فروش فولکس واگن به ۵.۷درصد رسید که نسبت به سال گذشته ۸.۷درصد کاهش را نشان می‌دهد. در سه‌ماهه دوم، فولکس‌واگن ID.۴ از تویوتا bZ۴X پیشی گرفت.