اما این خودروساز مدتی پیش و زودتر از موعد تعیین‌شده برای متقاضیان شاهین دستی، فراخوان واریز وجه ارسال کرد و در فراخوان مذکور به مشتریان اعلام کرد که برای خرید «شاهین اتومات» واریز وجه کنند.  مخاطبان در ادامه اظهار کرده‌اند، از آنجا که قیمت شاهین اتومات بیشتر از شاهین دستی است و بسیاری از متقاضیان امکان تامین وجه خرید‌ شاهین اتومات را نداشتند، نتوانستند در طرح تبدیل خودرو شرکت کنند و نسبت به این اقدام خودروساز معترض بودند؛ لذا از شرکت خودروساز می‌خواهند نسبت به عرضه شاهین دستی که خودروی ثبت‌نامی آنها در سامانه یکپارچه بوده اقدام کند. حال شرکت سایپا در توضیحی در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده تاکید کرده که گروه خودروسازی سایپا در راستای کسب رضایت مشتریان، امکان تحویل خودروی شاهین اتوماتیک را برای مشتریان ثبت‌نامی خودروی شاهین دنده‌ای فراهم کرده است؛ ‌‌دعوتنامه این دسته از مشتریان پیشنهادی و تصمیم‌گیری در زمینه جایگزین کردن شاهین اتوماتیک با شاهین دنده‌ای کاملا اختیاری است.