وی ادامه داد: باید زمان‌های شارژ این خودروها با هماهنگی وزارت نیرو باشد و با دستورالعمل‌ها یا مشخصه قیمتی، در زمان‌های خاص برای شارژ آنها اقدام شود.  مدیرعامل برق تهران خاطرنشان کرد: اگر این دستورالعمل‌ها موجود باشد، به‌جز در چند ماه گرم سال، مشکل خاصی در تامین برق آنها نخواهیم داشت. قراگزلو گفت: برای چند ماه گرم سال نیز باید هماهنگی بین وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود. مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران افزود: اما در کلان‌شهرها و به‌خصوص تهران به دلیل آنکه هم‌اکنون تجهیزات پرباری در آنها فعال است، اگر خودروهای برقی به تعداد زیاد و یک‌باره بخواهند وارد مدار شوند - مثلا یک تا دو‌میلیون خودروی برقی - آنگاه شبکه برق تحت ‌فشار مضاعف قرار خواهد گرفت. قراگزلو خاطرنشان کرد: اکنون بین وزارت نیرو و وزارت صمت رایزنی‌هایی در جریان است، تا در ایستگاه‌هایی که نصب می‌شوند برق تهران هم به ‌موازات آن، شبکه‌های انتقال و توزیع را توسعه دهد.