شرکت فورد روز چهارشنبه با اتحادیه کارگری سازمان‌دهنده این اعتصاب‌ها به توافق دست یافت و احتمال دارد کارکنان این شرکت به اعتصاب خود پایان دهند. جان لاولر، مدیر مالی این شرکت، ضمن استقبال از حصول توافق اولیه با این اتحادیه، گفت کارخانه‌های فورد به‌زودی فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. وی افزود: طی اعتصاب‌های اخیر، این شرکت از ساخت حدود هشتادهزار دستگاه خودرو باز مانده و طی سه‌ماهه سوم امسال نیز در مجموع یک‌میلیارد و سیصد‌میلیون دلار خسارت دیده است. این خسارت به‌ویژه تاثیر خود را روی فعالیت‌های سه‌ماهه چهارم نشان خواهد داد. لاولر از سوی دیگر خاطرنشان کرد فعالیت مجدد این کارخانه‌ها پیچیدگی‌های زیادی خواهد داشت، زیرا بسیاری از کارکنان طی این مدت به مشاغل دیگر روی آورده‌اند. وی بدون اشاره به جزئیات، صرفا خاطرنشان کرد که براساس توافق حاصله با اتحادیه کارگری، قرار است هزینه ساخت هر خودرو بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ دلار افزایش یابد.