این سایت خودرویی سال گذشته در همین بازه زمانی توانسته بود تولید ۲۱۱دستگاه پژو پارس دوگانه‌سوز را نهایی کند. از سمنان به خراسان رضوی می‌رویم تا وضعیت تولید دوگانه‌سوزها را در این استان بررسی کنیم. ایران‌خودرویی‌ها در سایت خراسان خود تولید دو محصول پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز و همچنین پژو پارس دوگانه‌سوز را در برنامه دارند.

آبی‌های خراسان اما در فروردین ماه ۱۴۰۰ همانند فروردین ماه سال گذشته هیچ پژو پارس دوگانه‌سوزی را در خطوط تولید خود نداشتند. عدم تولید پژو پارس دوگانه‌سوز در دوسایت خراسان و سمنان طی فروردین ماه ۱۴۰۰ بی‌ارتباط با اظهارات چندی پیش سهیل معمارباشی، مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیست. این مدیر ارشد وزارت صمت گفته بود ایران‌خودرویی‌ها به‌دلیل زیان ۳۰ میلیون تومانی که روی هر دستگاه پژو پارس می‌کنند، چندان تمایلی به تولید این محصول ندارند. بنابراین مدیران سایت خراسان تمرکز خود را روی تولید دیگر محصول دوگانه‌سوز خود یعنی پژو ۴۰۵ قرار دادند. در اولین ماه از سال جاری در مجموع ۷۹۱ دستگاه پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز در خطوط تولید این خودروساز نهایی شده است. میزان تولید این محصول دوگانه‌سوز در قیاس با تولید سال گذشته در همین بازه زمانی از رشدی حول و حوش ۶۰درصدی حکایت دارد. حال به سراغ وضعیت تولید سایت ایران‌خودرو در تبریز می‌رویم. آبی‌های جاده مخصوص در این سایت تولیدی خود در شمال غربی کشور تنها تولید سمند دوگانه‌سوز را انجام می‌دهند. طی فروردین ماه امسال تولید هزار و ۲۳۱ دستگاه سمند دوگانه‌سوز در خط تولید سایت تبریز نهایی شده است. این میزان تولید در مقایسه با تولید سمند دوگانه‌سوز در فروردین ماه سال گذشته رشد تولیدی حول‌وحوش ۱۸۰درصد را نشان می‌دهد.  ایران‌خودروی تبریز در اولین ماه از سال گذشته توانسته بود تولید ۴۴۰ دستگاه از این محصول را نهایی کند.

به نظر می‌رسد تمام این محصولات به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اختصاص یابد.