ضعف بدنه خودروهای داخلی در تصادفات

سردار سید تیمور حسینی اظهار کرد: اولویت جدی و مهم پلیس راهور در سال ۱۴۰۳ پیگیری «افزایش استحکام بدنه خودروهای داخلی» است. وی افزود: درست است که با افزایش مبلغ جریمه‌‌ تخلفات حادثه‌ساز و رفع خطر نقاط حادثه‌‌ساز در جاده‌‌ها می‌توان شاهد کاهش تصادفات به‌‌ویژه جان‌باختگان تصادفات بود اما نباید فراموش کرد که خودرو باید بتواند در تصادفات جان سرنشینان را حفظ کند.

رئیس پلیس راهور متذکر شد: استحکام بدنه خودرو باید به نحوی باشد که اگر عامل انسانی خطا کرد، بتواند از جان او و دیگر سرنشینان محافظت کند و خودش عاملی برای جان باختن نباشد.