ایسنا نوشت: آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، مرجع تقلید شیعه در ابتدای درس خارج از فقه خود گفت که اگر بخواهیم مسائل مربوط به امور دینی مردم جای اصلی خودش را پیدا کند باید این مسائل به مردم سپرده شود و دولت و دستگاه‌های حکومتی دخالت خود را از تبلیغات دینی و مساجد و دیگر مراکز دینی بردارند. این استاد حوزه در ادامه با ابراز تاسف از حضور روحانیون بی‌سواد در امام جمعه‌ها گفت که متاسفانه در خیلی از جاها به جای استفاده از روحانیون فاضل و باسواد، از افرادی استفاده می‌شود که از فضل و سواد کافی برخوردار نیستند و این گروه چون نمی‌توانند به خوبی دین را معرفی کنند، باعث سرخوردگی مردم نسبت به دین و آموزه‌های دینی می‌شوند.