سرپرست وزارت خارجه در ادامه درباره سفر بن سلمان به ایران گفت: «سفر پادشاه عربستان به ایران در دستور کار ما و سعودی‌‌‌هاست و باید دولت جدید مستقر شود تا بحث ادامه پیدا کند.» باقری در واکنش به احتمال رئیس جمهور شدن ترامپ و مواضع دولت چهاردهم در مقابل او توضیح داد: «مولفه‌‌‌های قدرت و ظرفیت‌‌‌ها در جمهوری اسلامی به گونه‌‌‌ای است که آمدن و رفتن یک فرد در کشور چه به عنوان رئیس جمهور و چه فرد دیگر نمی‌‌‌تواند در سیاست‌‌‌های راهبردی ما تاثیر بگذارد؛ هرچند ما پیش‌‌‌بینی‌‌‌های لازم را برای تغییرات در صحنه بین‌‌‌الملل از جمله آمریکا داریم و قطعا دولت جدید تدابیر جدی را اتخاذ خواهد کرد.»