چرا مخبر نیامد؟

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: با همین مبنا و بر اساس اصل۱۳۱ قانون اساسی نیز رهبر معظم انقلاب، دکتر مخبر را به‌عنوان سرپرست ریاست‌جمهوری و مسوول اداره دولت منصوب کردند. وی یادآور شد: اما در همین دو هفته تا آخرین لحظات پایان ثبت‌نام‌ کاندیداها، با وجود مراجعات مکرر قشرهای مختلف مردم، اعضای دولت، بسیاری از دانشگاهیان، علما، روحانیون و برخی دلسوزان نظام، دکتر مخبر حاضر به ثبت‌نام نشد. خلجی با برشمردن دلایلی که آن را برداشتی از گفت‌وگوها با مخبر اعلام کرد، ادامه داد: مخبر خود را متعهد می‌دانست که بار مسوولیتی را که با فقدان آیت‌الله رئیسی به دوش گرفته است به انتها برساند و درگیر شدن در جریان رقابت، او را از ادای تکلیف نسبت به مردم بزرگوار ایران اسلامی و روح شهید خدمت بازندارد؛ زیرا ورود به رقابت‌های انتخاباتی، بگومگوهای سیاسی و... می‌توانست به اداره بی‌طرفانه دولت و نیز برگزاری انتخابات آسیب‌ بزند و باعث کندی یا توقف انجام امور کشور و خدمت به مردم شود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: از سوی دیگر او در این ۵۰روز بر اساس حکم رهبر معظم انقلاب امانتدار دولت است و ضروری بود این امانت را با دقت و حساسیت تمام به سرمنزل برساند. او تکلیف خود را اجرای دقیق و بدون کم و کاست دستور رهبر انقلاب و انجام وظیفه قانونی دانست. خلجی تاکید کرد: مخبر از روز اول که بنا به خواست و تاکید شهید رئیسی به دولت آمد به رئیس‌جمهور شهید وعده کرده بود که این راه پرمشقت را با تمام توان، همراه با رئیسی عزیز تا انتها طی کند. او هیچ‌گاه تصور اداره دولت بدون رئیسی را در ذهن نداشت و نتوانست به خود بقبولاند که در فقدان شهید رئیسی جانشین او و عهده‌دار مسوولیت وی شود. وی یادآور شد: با وجود مراجعات غالب اعضای دولت و شخصیت‌های سیاسی به آقای مخبر برای کاندیداتوری، او در پاسخ به تمام این مراجعات گفت تمام تمرکز من روی ایفای درست کار دولت است و هیچ اراده‌ای برای ثبت‌نام یا هماهنگی برای ترکیب ‌دولت چهاردهم ندارم که تا آخر هم پای این حرف ایستاد.

ادعای هماهنگی با فلان شخصیت یا جریان سیاسی برای انتخابات بی‌پایه است. خلجی گفت: در حال حاضر با دستورات و پیگیری‌های مخبر، تمام بخش‌های دولت با قوت در حال تداوم خدمت و انجام ماموریت‌های خود هستند و علاوه بر مراقبت درخصوص جلوگیری از کوچک‌ترین توقف و کندی در این مسیر، رعایت دقیق ضوابط و مقررات با جدیت دنبال می‌شود. این صحنه برای مخبر آزمون ولایتمداری  و پاسداری از مشی و مسیر شهید رئیسی بود.