رونمایی از الواح هخامنشی

۹ ماه پس از استرداد الواح هخامنشی از آمریکا به ایران، سرانجام تعدادی از این گل‌نبشته‌ها در موزه ملی ایران رونمایی شد. ۳۵۰۶ گل‌نبشته هخامنشی اواخر شهریورماه ۱۴۰۲ در سفر رئیس‌جمهور به آمریکا، تحویل ایران شد. این الواح بخشی از گل‌نبشته‌ها و تبلت‌هایی است که حدود ۹۰ سال پیش دولت وقت ایران به صورت امانی به موسسه شرق‌شناسی شیکاگو سپرد تا آنها را رمزگشایی و مطالعه کنند./ایسنا