جوابیه معاونت ریاست‌جمهوری به یک خبر

روابط عمومی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در توضیحی که به دفتر روزنامه ارسال کرده نوشت: با سلام و احترام با عنایت به درج خبر کذب آن رسانه در خصوص دریافت حکم عضویت در هیات علمی وابسته توسط خانم دکتر انسیه خزعلی تصریح می‌شود: انسیه خزعلی حکم رئیس دانشگاه تهران را نپذیرفت. با وجود اینکه در مراسم گشایش دانشکده خانواده رئیس دانشگاه حکم عضو هیات علمی وابسته را به خانم دکتر خزعلی اعطا کرد؛ ایشان حکم را نپذیرفت و اظهار کرد مسوولیتی که نتوانم برای آن وقت‌گذاری لازم را داشته باشم، نمی‌پذیرم.