توصیه اژه‌ای به قضات

محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه در مراسم تحلیف قضات جدیدالورود دستگاه قضایی، گفت: قاضی نباید از مشورت کردن با صاحب‌نظران و اهل فن، اجتناب و اِحتراز داشته باشد؛ مشورت کردن منافاتی با استقلال قاضی ندارد؛ گاهی برداشت‌های متفاوتی از یک قانون یا مقرره وجود دارد؛ گاهی در تشخیص موضوع و تطبیق مصادیق اختلاف‌نظر وجود دارد؛ لذا یک قاضی برای رفع شبهات و برای صدور آرای متقن و نزدیک به حق، باید مشورت کند و در نهایت تصمیم مقتضی را خود اتخاذ کند./ایسنا