تاکید اژه‌ای برحفظ حرمت مراکز آموزشی

محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه در دیدار با جمعی از فرهنگیان و معلمان نمونه سراسر کشور، با تاکید بر تکریم جایگاه و مقام رفیع معلم و مدرسه، گفت: حرمت مراکز آموزشی و فعالان آن اعم از دانش‌آموزان و معلمان و فرهنگیان، حتما باید حفظ شود؛ همان‌طور که حریم خصوصی آنها نیز باید حفظ شود؛ شکستن این حرمت و این حریم از هیچ شخص و هیچ بخشی قابل قبول نیست./میزان