هیچ نمی‌فهمیدم فرانسوی‌ها چه می‌گویند

اگر اشتباه نکنم شما در فرانسه اول حقوق بین‌الملل خواندید؟

بله، در ابتدا این رشته را خواندم چون من زبان فرانسه بلد نبودم یعنی در تهران خیلی کم یاد گرفته بودم و با همان هم رفتم اسمم را در دانشگاه نوشتم فقط به خاطر اینکه بتوانم پروانه اقامت داشته باشم، ولی سال اول هیچ نمی‌فهمیدم آنها چه می‌گویند. برای همین رفتم به مدرسه زبان آلیانس فخانسز و آنجا چند ماه زبان فرانسه خواندم. در پاییز سال بعد در حدی که بتوانم در کلاس‌ها شرکت کنم، زبان فرانسه بلد بودم. آنجا هم دو رشته در دو قسمت وجود داشت؛ یک دوره برای خارجی‌ها بود که دکترای دانشگاهی به آنها می‌دادند و یک دوره هم که فقط برای فرانسوی‌ها بود، به نام دکترای دولتی.