آینده نادرپور کاملا برایم روشن بود

وقتی الان برمی‌گردید به خاطرات دوران کودکی، احساس می‌کنید داریوش همایون یا خداداد فرمانفرمائیان یا نادرپور باید همین می‌شدند که شدند چون ویژگی‌های شخصیتی خاصی را از اول داشتند؟

آینده خداداد خیلی برایم روشن نبود، ولی نادرپور کاملا روشن بود. اصلا بحث نداشت چون همان موقع که ما کلاس هشتم و نهم متوسطه بودیم، شعرهایی که او می‌گفت را بهترین روزنامه‌ها و بهترین مجله‌ها می‌قاپیدند و چاپ می‌کردند. یا فرض کنید اگر دوست از دست رفته‌ام، عاملی که پزشک بود الان زنده بود، به عقیده من واقعا می‌توانست متفکر و اندیشمند بزرگی بشود.