نادرپور به کلی به خط دیگری رفت

{داریوش همایون} پخته‌تر شده بود؟

کاملا پخته‌تر شده بود و دقیق‌تر و محکم‌تر فکر می‌کرد. نادرپور به کلی به خط دیگری رفت؛ نمی‌دانم این را می‌دانید یا نه، که یک مدتی هم حزب توده او را به طرف خودش کشید، ولی دنبال این حرف‌ها نبود. واقعا دنبال شعر و شاعری و مسائل ادبی و هنری بود. همیشه؛ البته مدت کوتاهی هم برای درمان بیماری‌اش آمد فرانسه. داریوش فروهر را هم بعد از مدت‌ها دیدم و فکر نمی‌کنم که تحول خیلی زیادی در این مورد پیدا کرده بود. بیشتر فکر می‌کرد که می‌تواند برای کشورش مفید باشد و خدمت بکند و اعتقاد داشت اگر قدرتی پیدا کند برای مملکت خوب است، ولی از نظر فکری، فکر نمی‌کنم تحول زیادی پیدا کرده بود. خداداد فرمانفرمائیان هم نه؛ او رفت به آمریکا و برگشت و خیلی تغییر خاصی نکرده بود. اصولا مسائل سیاسی، به خصوص برای آنهایی که در آمریکا بودند خیلی مطرح نبود.